Badminton

MINITON / BADMINTON

Miniton er for børn mellem 5 og 8 år og en forælder/bedsteforælder 

Børnene starter med at lære badminton helt fra bunden, og med fokus på teknisk træning.

For at deltage i Miniton skal barnet medbringe en voksen, der deltager i den fælles træning af børnene, primært ved at kaste bolde til dem. Den voksne behøver ikke have kendskab til badminton.

Så kom sammen med barnet til en times leg, samvær, badminton og ros! Miniton’ere spiller ikke kampe, men leger og træner teknikken ind. 

Miniton i praksis

I Miniton ligger man vægt på det legende og tekniske element. Rekvisitterne er derfor tilpasset alderen i form af lavere net, mindre ketsjere og forskellige former for hjælpemidler (ærteposer, balloner, bolde i snore mm.). Derved hverken føles eller er børnenes lavere højde og mindre styrke en hindring for at kunne lære at spille badminton.

Medbring bare inde-sko og evt. vand-dunk og lidt at spise (før eller bagefter). Ketchere kan I låne, når man har meldt sig ind og betalt, er der en juniorketsjer inkluderet.

Hvorfor skal forælderen med?

Til forskel fra den traditionelle klubtræning spiller forældrene en stor rolle i Miniton. Det kræver ingen badmintonfaglige forudsætninger at deltage som ledsager på træningen. Ledsagerens rolle i træningen er at være behjælpelig med at kaste bolde og på anden måde hjælpe børnene med at få mest mulig ud af træningen. Derudover kan det for nogle også være rart, at have en voksen man kender i nærheden, når man ikke er ældre.

Ledsagerne skal ikke kun være til hjælp og støtte for eget barn, men i lige så høj grad også for de andre børn. I praksis foregår dette ved at børnene roterer mellem forældrene og mellem forskellige øvelser, så alle kommer til at træne med alle.

Målet med Miniton er at introducere børnene til glæden ved badmintonspillet gennem leg, tilvænningsøvelser og teknisk træning. Derudover vil der i træningen blive lavet motoriske øvelser, der ikke kun vil være gavnlige for børnene i badminton sammenhænge. Decideret kamptræning vil ikke forekomme, da fokus ligger på indlæringen af korrekt teknik. Vores erfaringer viser at børnene ikke savner kamptræningen, da der er udfordring nok forbundet med at slå et korrekt udført slag eller udføre et korrekt benarbejde.

Vi glæder os til at se jer!

Er I i tvivl om noget, så mød op og spørg træneren.   

Med venlig hilsen

Bukkerup Gymnastikforening/Badmintonafdelingen